Aká je predikcia vývoja vašej spoločnosti do budúcnosti?

 S nami budete mať správne informácie na správnom mieste a čase. 

 Aj dôležité rozhodnutia môžu byť jednoduché

 Stojíme pri vás a vďaka nám získate všetky potrebné informácie rýchlo a na čas 

MIA Solutions - prinášame benefity v podnikaní

Rýchlosť

Rýchle informácie o výsledkoch a dianí v spoločnosti budete mať vždy a kdekoľvek na dosah.

Presnosť

Presnosť našich informácii vychádza zo špičkové softwaru spoločnosti TIBCO.

Prehladnosť

Informácie a reporty sú prispôsobené vašim potrebám a funkcionalitám.
 

Znižovanie operatívy

Dokážeme automatizovať získavanie a rozposielanie informácii vo vašej spoločnosti.

Dostupnosť

Všetky reporty a informácie spoločnosti sú vám k dispozícii cez webový prehľiadač.

Jednoduchosť

Dokážeme sa pripojiť na akékoľvek dátové zdroje a navzájom ich jednoducho prepojiť.

Aj zložité implementácie sa môžu razom zmeniť na úsmev a radosť z nových možností.

Naši konzultanti majú bohaté medzinárodné skúsenosti s implementáciou nástrojov od spoločnosti TIBCO

Využívame najmodernejšie technológie, ktoré majú širokú škálu nastavení bez nutnosti programovania

Dokážeme sa pripojiť na akékoľvek dátové zdroje a navzájom ich prepájať

Dáta nijakým spôsobom neduplikujeme a celá implementácia je v klientskej sieti.

Realtime dáta na dosah ruky
Máte implementáciu softvéru TIBCO pod kontrolou?

Či už budete potrebovať jednorazovú alebo dlhodobejšiu pomoc, neváhajte a obráťte sa na nás. S pomocou našich strategických konzultačných služieb a na mieru šitých technologických riešení, sa budete môcť orientovať na to, čo je pre vás najpodstatnejšie - vedenie a rast vašej spoločnosti.

Špičkový analytický nástroj slúžiaci na "data discovery" a "data analytics", ktorý sa vyznačuje prehľadnosťou, jednoduchosťou a najmä rýchlosťou.

TIBCO Spotfire™ je ideálne riešenie na monitoring, reporting, zber a analýzu dát. Predpovedá zmeny na podnikateľskom trhu a pomáha vám reagovať ešte predtým, ako nastanú. Pri manažérskych rozhodnutiach už nikdy nemusíte riskovať. 

Systém vám pomôže včas objaviť potenciál vašich dát. Posilníte vďaka nemu efektivitu manažérskych rozhodnutí. Znížite náklady. Zvýšite zisk. V aplikácii sa ľahko orientujete a kedykoľvek si stiahnete report, ktorý potrebujete.

Softvér môžete prepojiť s ďalšími aplikáciami TIBCO. Spoločne vytvárajú komplexné riešenie pre manažérov, ktorí si chcú uľahčiť a automatizovať prácu.

MIA Solutions je oficiálny predajca licencie TIBCO Spotfire™ na Slovensku.

Nástroj, vďaka ktorému dokážete vytvárať reporty pre neobmedzené množstvo používateľov a ešte ho aj nenáročne implementovať do vašich aplikácií.

TIBCO Jaspersoft™ umožňuje rýchly a interaktívny reporting dát. Aby ste výsledné reporty ľahšie pochopili, môžete si ich vizualizovať. Zabudovaný reportingový systém distribuuje a spracúva veľký objem dát. Aplikácia skúma údaje a komplexne ich vyhodnocuje. Vytvára z nich štatistické a prediktívne analýzy.

Používateľské prostredie softvéru je veľmi prehľadné. Ovládate ho intuitívne. Dáta a metriky, ktoré sú dôležité pre váš biznis, tak máte pod úplnou kontrolou. Aplikáciu využijete aj na mobile či tablete. TIBCO Jaspersoft™ je optimálne riešenie pre tých, ktorí si chcú zjednodušiť a automatizovať reporting dát.

MIA Solutions je oficiálnym predajcom licencie TIBCO Jaspersoft™ na Slovensku.

Sme pro-klientsky orientovaná spoločnosť, ktorá načúva potrebám svojich klientov, a na základe toho sme vyvinuli doplnkové funkcionality k našim nástrojom.

Na zjednodušenie práce a hlavne zníženie operatívy pri vytváraní prezentácií na porady či stretnutia s klientami, sme pre Vás pripravili doplnok, vďaka ktorému môžete generovať preddefinované dokumenty s aktualizovanými údajmi na jeden klik, resp. automatizovane vo vami definovaných intervaloch.

  • MIA DataWriter

Doplnok na zapisovanie dát priamo v rozhraní reportov. Pomôže vám zabezpečiť digitalizáciu dát, zefektívni a zjednoduší prácu a zabezpečenie na rôznych úrovniach spoločnosti. Príklady využitia - zapisovanie objednávok od klientov, vpisovanie komentárov k dosiahnutým výsledkom, zapisovanie dát z výroby, ... 

  • MIA Forecast

MIA Forecast je model predpovede predajov do budúcnosti na základe historických predajov a iných vstupov. Týmto dokážeme vytvoriť kalkuláciu na dňovej, týždňovej, mesačnej báze podľa požiadaviek klienta a následne vytvoriť napr. plán výroby aj s potrebným zoznamom na nákup surovín resp. vyťaženia liniek.

  • Calculation Methods

TIBCO Spotfire má širokú škálu funkcií na kalkulovanie stĺpcov v dátach. Pokiaľ by vám akákoľvek funkcia chýbala, sme schopní ju naprogramovať presne podľa vašich požiadaviek, poprípade môžete použiť aj štatistické jazyky.

  • Custom maps

Vieme vám vytvoriť dynamické mapy podľa akejkoľvek predlohy alebo geografického rozdelenia (sklad, kostra, regionálne rozdelenia).

Pozrite si náhľady softwaru,
ktorý vám uľahčí vedenie spoločnosti

Máte pocit, že vaše aplikácie nestíhajú napĺňať vaše očakávania?

Prevezmeme zodpovednosť za vaše projekty

Využite naše konzultácie v oblasti monitoringu, reportingu a analýzy dát. Vieme prepojiť vaše podnikové aplikácie a vytvoriť z nich moderný a intuitívny analytický nástroj pre vaše správne rozhodovanie.

Naučíme vás efektívnejšie pracovať s funkciami aplikácii TIBCO, aby ste včas objavili potenciál vo vašich dátach. Ukážeme vám, ako si môžete automatizovať manažérsku prácu a odhadnúť vývoj na trhu.

Zodpovieme vaše otázky a pripravíme vás na samostatné používanie softvéru.

Sme tu pre vás v 100% nasadení

TIBCO Software

100%

MIA Pluginy pre TIBCO

100%

Integrácia

100%

Outsourcing

100%

MIA DMS

100%