Potrebujete pomôcť prepojiť vaše systémy, aby vedeli spolu efektívne komunikovať?

Spoľahnite sa na nás, postaráme sa o funkčné a jednoduché spojenie vašich systémov.

Potrebujete pomôcť prepojiť vaše systémy, aby vedeli spolu efektívne komunikovať?

Spoľahnite sa na nás, postaráme sa o funkčné a jednoduché spojenie vašich systémov.

Ovládnite podnikové informačné systémy

Naše skúsenosti pre vás

V MIA Solutions vám pomôžeme so systémovou integráciou podľa najnovších štandardov a trendov použitím overených a moderných integračných technológii.

Naše služby nezahŕňajú iba implementáciu, ale staráme sa o našich klientov aj po dodaní riešenia.

Pomôžeme vám s administráciou, podporou a dodatočnými úpravami riešenia.

icon-conect

Čo vám prinesie systémová integrácia?

 • automatizáciu biznis procesov a zvýšenie efektivity práce
 • zlepšenie komunikácie medzi aplikáciami
 • zníženie nákladov na prevádzku a údržbu
 • skracovanie implementácie nových služieb systémov
 • zníženie nákladov na modifikáciu existujúcich či implementáciu nových systémov a aplikácií
 • podporu rastu core biznisu spoločnosti

Efektívne riadenie podnikových procesov

V dnešnom dynamickom svete nestačí vykonávať strategické rozhodnutia iba raz ročne. S nami zíkate všetky informácie online.

Sme výhradným konzultantom aplikácie TIBCO iProcess™, TIBCO Business Works BPM™ v Slovenskej republike.

TIBCO iProcess™ a TIBCO Business Works BPM

Predstavujú komplexné riešenia na riadenie podnikových procesov. Umožňuje vyvíjať, modelovať a testovať manažovanie celého obchodného procesu.

Využite naše konzultačné služby. Naučíme vás, ako si automatizujete aktualizáciu jednotlivých zložiek podnikového procesu. A ukážeme vám, ako si zjednodušíte prácu interaktívnym manažovaním obchodných procesov a sledovaním svojich podnikateľských aktivít.

Pomôžeme vám s vývojom od jednoduchých až po komplexné podnikové riešenia použitím štandardných ako aj vami prispôsobených a na mieru upravených formulárov.

Systémova integrácia

Pri jednoduchších projektoch sme vám k dispozícii zopár dní. V prípade potreby sa vám však budeme venovať aj niekoľko mesiacov.

Sme oficiálnym konzultantom aplikácie TIBCO Business Works™ na Slovensku.

TIBCO Business Works

TIBCO Business Works™ je riešenie novej generácie na prepájanie rôznych zdrojov dát a digitalizáciu vášho biznisu. Vďaka rýchlej premene vstupov na výstupy okamžite zareagujete na zmeny na trhu.

Správne navrhnuté riešenie zvyčajne predstavuje:

 • zjednodušenie existujúcej architektúry integrácie
 • nižšie náklady na modifikáciu existujúcich systémov a aplikácií
 • nižšie náklady na implementáciu a integráciu nových systémov a aplikácií
 • väčšie automatizáciu biznis procesov, čo prináša nižšie náklady a väčšiu rýchlosť spracovania
 • možnosť ľahšie integrácia so systémami externých subjektov.

Využite naše konzultácie. Ukážeme vám, ako vďaka aplikácii získate dáta z viacerých kanálov a zariadení v reálnom čase. Pomôžeme vám znížiť náklady na vývoj a budúcu integráciu rôznych služieb, systémov a nástrojov.

Máme skúsenosti s TIBCO Business Works 5.x ako aj s najnovšou verziou TIBCO Business Works 6.