TIBCO Jaspersoft

TIBCO Jaspersoft™ umožňuje rýchly a interaktívny reporting dát. Aby ste výsledné reporty ľahšie pochopili, môžete si ich vizualizovať. Zabudovaný reportingový systém distribuuje a spracúva veľký objem dát. Aplikácia skúma údaje a komplexne ich vyhodnocuje. Vytvára z nich štatistické a prediktívne analýzy.

Používateľské prostredie softvéru je veľmi prehľadné. Ovládate ho intuitívne. Dáta a metriky, ktoré sú dôležité pre váš biznis, tak máte pod úplnou kontrolou. Aplikáciu využijete aj na mobile či tablete. TIBCO Jaspersoft™ je optimálne riešenie pre tých, ktorí si chcú zjednodušiť a automatizovať reporting dát.

MIA Solutions je výhradným predajcom licencie TIBCO Jaspersoft™ na Slovensku.

Ako vám aplikácia pomôže?

 • Podporuje vizuálne reporty.
 • Vytvára štatistické a prediktívne analýzy.
 • Ovládate ju intuitívne.
 • Pracujete s ňou cez internetový prehliadač.
 • Prispôsobuje sa mobilným zariadeniam.
 • Používa Pixel Perfect reportovanie.
 • Reporty exportujete až do 10 formátov.
 • Funguje na 4 platformách.

5 výhod kvalitného Business Intelligence nástroja

 • Potenciál vo vašich dátach odhalíte v správnom čase.
 • Ľahšie sa zorientujete v súčasných trendoch a požiadavkách trhu.
 • Sledujete dodávateľov a odberateľov.
 • Vyhodnocujete kvalitu produktov.
 • Získate konkurenčnú výhodu.

Platformy aplikácie

 • JasperReports Library – nástroj na reporting
 • Jaspersoft Studio – vizuálny reporting
 • JasperReports Server – server na analýzu dát
 • Jaspersoft ETL – prepájanie dát